Đời sống12/03/202107:10

Căn nhà nhỏ tại số 83 Hàng Bạc là cửa hàng chế tác kim hoàn thủ công cũng như nơi làm việc của ông Nguyễn Chí Thành, 72 tuổi, người đã gắn bó với nghề hơn 50 năm.

Minh Hải 

Avatar
Avatar
Nghề này còn 1 nhánh THÚ VỊ nữa ( phân kim xong nấu thành vàng Y to như hột xoài , ở giữ xụp mặt xung quanh bóng lộn NHÌN MÊ NGƯỜI hơn vàng miếng đang ngoài thị trường )