Đời sống 22/04/2019 01:36

Cứ 5h sáng bà Đặng Thi Tuyên ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) bắt đầu công việc hái lá chuối của mình.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar