Thế giới23/11/202110:27

Theo lời của Ari Nagel , trong tháng 11 này, ông sẽ trở thành cha của 100 đứa trẻ thông qua phương pháp hiến tặng tinh trùng.

A.B (Theo SBS Dateline)

Avatar