Đời sống02/05/202107:52

Hơn 50 năm gắn bó với nghề vẽ tranh truyền thần, họa sĩ Phan Há (Cần Thơ) là người duy nhất ở mảnh đất Tây Đô vẫn giữ được đam mê với nghề.

Quang Đăng

Avatar