Thế giới18/04/201702:25

Các thành viên nhóm Hindu Sena, một nhóm cánh hữu Ấn Độ vẫn tiếp tục sự ủng hộ mãnh liệt của mình giành cho Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump.Theo Al Jazeera

Avatar