Cộng đồng 01/07/2017 10:03

Bà chủ quán internet dùng khóa dây khóa 3 xe máy lại với nhau khiến tên trộm dù bẻ được khóa cũng không thể chiếm được "chiến lợi phẩm".Theo VTC

Avatar