Đời sống 04/08/2019 05:02

Ngày 04/8/2019, tại Học viện Phật giáo Việt Nam(Sóc Sơn, Hà Nội) gần 500 tăng ni sinh tham gia Ngày hội Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo và đăng ký hiến tặng mô, tạng năm 2019

Thực hiện: Nguyễn Đức 

Avatar