Hài 24/04/2017 11:43

2 chú chó nghịch ngợm gặm nát sách, bị chủ phạt cùng nhau đội 1 quyển sách trên đầu trong vòng 2 tiếng, nếu không sẽ phải nhịn bữa tối.Nguồn: People's Daily China

Avatar