Chuyện lạ29/03/201805:32

Một con gà vẫn sống hơn 1 tuần mặc dù đã bị chặt đầu.

Đ.Tuấn (Tổng hợp)

Avatar