Gà bị chặt đầu vẫn sống "nhăn" sau 9 ngày?

Một con gà vẫn sống hơn 1 tuần mặc dù đã bị chặt đầu.

Đ.Tuấn (Tổng hợp)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>