Cộng đồng26/10/202011:28

Người đàn ông vung gậy ba khúc đe dọa nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại rồi bất ngờ đánh đánh vào đầu người này trước khi bỏ đi.

Video:MXHGT

Avatar