Công nghệ 28/05/2019 07:00

Robot 2 chân có thể sẽ được ứng dụng cho mảng giao hàng tự hành. Công nghệ robot này thậm chí còn hấp dẫn và khả thi hơn cả robot taxi. Robot giao hàng sẽ làm giảm gánh nặng về sự an toàn cho con người.

Nguồn Tech Insider

Avatar