Thế giới17/04/201706:33

Nếu có "đội mồ sống lại", danh hài Charlie Chaplin cũng phải bất ngờ về sự hâm mộ mà các fan của thế kỷ 21 dành cho ông. Những người yêu quý Charlie đã cùng tụ lại trong lễ hội hóa trang đặc biệt và được ghi nhận kỷ lục Sự kiện có nhiều người hóa trang thành danh hài Charlie Chaplin nhất trong lịch sử.

Video: Reuters
Avatar