Thời sự01/09/202101:18

Hoàng Kha và 2 bạn trẻ cũng từng là F0 khác nhanh chóng đăng ký tham gia đội tình nguyện đưa bình oxy đến các gia đình có F0 do quận đoàn quận 4 tổ chức.

Đình Tuyến
Avatar