Vietnamnet Video

Cảm động chú chó chờ đợi và khóc trước linh cữu người chủ đã qua đời