Vietnamnet Video

5 cán bộ tham gia sửa điểm thi ở Sơn La gồm những ai?