Vietnamnet Video

Kết quả tích cực từ thượng đỉnh liên Triều khiến TT Mỹ vui mừng khôn xiết