Vietnamnet Video

Tại sao nọc độc bọ cạp nguy hiểm lại có giá tới 39 triệu đô?