Vietnamnet Video

150 y, bác sỹ gây bất ngờ với điệu nhảy ‘rửa tay’ trong bệnh viện