Vietnamnet Video

Đến Pháp thăm Grasse - Thủ phủ nước hoa của Thế giới