Vietnamnet Video

'Cơn sóng rác' 500 kg ám ảnh người xem: Ta đang ăn lại những gì ta thải ra