Vietnamnet Video

Người dân Hà Nội lên menu món ăn 'độc' mời ông Trump, ông Kim