Vietnamnet Video

Dự án bệnh viện 1000 giường ở Mê Linh hoang tàn, cỏ mọc um tùm