Vietnamnet Video

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc sẽ có mưa lớn