Vietnamnet Video

Ô tô con dừng đột ngột, suýt gây đại họa trên cao tốc