Vietnamnet Video

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chính thức chạy thử 5 tàu