Vietnamnet Video

Nữ sinh H'mông mồ côi cha đi bộ 20 km tới trường nuôi ước mơ đỗ đại học