Vietnamnet Video

Clip quay trực diện Đoàn Thị Hương sau phiên tòa không được xử trắng án