Vietnamnet Video

Biểu diễn cùng rắn hổ mang, người đàn ông bị cắn ngất lịm