Vietnamnet Video

Công bố video Iran vây bắt tàu chở dầu nước ngoài