Vietnamnet Video

Tổng thống Moon Jae In nói gì trước 150.0000 người dân Bình Nhưỡng?