Vietnamnet Video

Người Triều Tiên vẫy hoa hô vang khẩu hiệu mừng TT Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng