Vietnamnet Video

SpaceX phóng thành công 60 vệ tinh phủ sóng Internet từ vũ trụ