Vietnamnet Video

Người Thái Lan làm lễ tạ lỗi với nữ thần hang Tham Luang