Vietnamnet Video

Kỹ sư nông nghiệp mê hoạt hình chế tạo robot 5 tấn lớn nhất thế giới