Vietnamnet Video

Xem Putin trổ tài thiện xạ với mẫu súng trường bắn tỉa mới