Vietnamnet Video

Vì sao Tử Cấm Thành bất ngờ mở cửa vào ban đêm sau gần một thế kỷ?