Vietnamnet Video

Chiêm ngưỡng tác phẩm 40.000 năm tuổi của bậc thầy điêu khắc thời đồ đá cũ