Vietnamnet Video

Hình ảnh chiến cơ Nga được xem là 'ác mộng' với Mỹ