Vietnamnet Video

Tòa nhà Quốc hội được xây bằng 40 cân vàng ròng và nửa triệu viên đá quý