Vietnamnet Video

Khám phá ống trượt nước đi xuyên rừng dài nhất thế giới ở Malaysia