Vietnamnet Video

Vẻ đẹp kỳ diệu của vùng đất là thương vụ 'hời nhất' trong lịch sử Mỹ