Vietnamnet Video

Công trình huyền thoại của người đàn ông 33 năm nhặt sỏi đá xây lâu đài