Vietnamnet Video

'Văn Hậu dính 3, 4 chấn thương, không thế đá trận gặp Thái Lan'