Vietnamnet Video

Phủ, chùa ngày rằm tháng Giêng: Chen chân đặt lễ, thắp hương