Vietnamnet Video

Những dấu hiệu của người 'nghiện chuyện ấy', cần gặp bác sĩ để khám bệnh