Vietnamnet Video

Chực chờ 6 tiếng ở lễ cầu an chùa Phúc Khánh: 'Đóng 150 nghìn là quá rẻ'