Vietnamnet Video

Mắc kẹt dài ngày không nước không thức ăn, uống nước tiểu có cứu được bạn?