Vietnamnet Video

Con người sẽ sử dụng vi khuẩn phát quang để thay thế toàn bộ đèn điện