Vietnamnet Video

Máy in 3D khổng lồ, Apple cam kết không nghe trộm khách hàng