Vietnamnet Video

EU ra tối hậu thư cho Facebook Google, Apple ra mắt iPhone mới