Vietnamnet Video

Sợ cô chủ nhỏ bị sóng đánh trôi, chú chó to lớn kéo bằng được lên bờ