Quốc tế 20/05/2018 06:28

Beckham và Elton John chào nhau bằng nụ hôn môi tình cảm trong khi cựu danh thủ chỉ hôn má những người khác.

Bích Thủy (Clip: Sinpalabreo.com)

Avatar