Một con ếch đã bị một con trăn gỗ cuba tấn công và tìm cách ăn thịt. Liệu ý định của con trăn này có thành công hay không?

Nguồn Youtube@Miguel Reyes
Avatar