Thể thao30/12/201903:11

Duy Mạnh luôn quan tâm và nhắc nhở Đình Trọng cẩn thận với chấn thương sau thời gian dài điều trị.

Xuân Minh

Avatar