Đời sống29/06/202105:30

Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch ô nhiễm nhiều năm nay đã ‘biến hình’ thành điểm đến thú vị thu hút nhiều người đến check-in.

Nguyễn Đức 

Avatar