Mạng xã hội 19/11/2019 03:27

Container trượt dài trên đường, suýt tông vào xe khác và lao xuống vực.

Nguồn Vieclamlaixe
Avatar